MURILLO TERM

Interní disperzní barva s tepelně izolačními a zvukově izolačními vlastnostmi. Její složení obsahuje mikrosférická, vakuová plnidla s tepelnou vodivostí cca 0,055 W/mK. Přítomnost mikrosfér neposkytuje jen tepelnou izolaci zdí, ale působí rovněž protiusazování vodní páry zmenšením rozdílu teplot zeď-vzduch.

Výsledkem je snížení vlhkosti zdí, tedy zvýšení odolnosti proti houbám a plísním. Doporučujeme pro použití za účelem snížení tepelných ztrát, zlepšení tepelného pohodlí, snížení kondenzace vlhkosti a zvýšení odolnosti zdí vůči plísním.

Příklady použití

 • Byty a domy,
 • nemocnice, čekárny,
 • školy, školky, jesle,
 • průmyslové, výrobní a obchodní objekty,
 • chladírny, sklady, …atd,
 • sádrokartonové panely,
 • sádrové plochy a jiné podklady přípustné pro disperzní barvy.

Její další výhodou je pružnost, díky které kryje drobné mikrotrhliny.

Vlastnosti/Výhody

 • Snižuje ztráty tepla v místnostech,
 • vyrovnává rozmístění tepla,
 • zvyšuje teplotu místností,
 • zkracuje dobu vyhřátí místností,
 • snižuje náklady na topení,
 • zabraňuje vzniku hub a plísní,
 • zabraňuje srážení vodní páry na zdech,
 • zakrývá malé mikrotrhliny,
 • snadno se nanáší.

Barvy/Výběr/Pravidla

Při výběru barvy daného výrobku pro konkrétní prostor je nutné brát v potaz řadu skutečností, které mají vliv na to, jak bude přijímána, na zachování estetiky, a především vliv na naši náladu. Vzorníky a katalogy dostupné na trhu jsou pouze náhledovým dokumentem. Často je to jen fotografie barvy na papíře jedné kvality (lesklým nebo matovým) a nemají nic společného se skutečným vnímáním barvy po natření. ECORSON vytváří pro vlastní potřebu originální barevné a strukturální vzorky jednotlivých výrobků tak, aby je věrně zobrazil a usnadnil tak výběr. Přesto je ale nutné mít na vědomí, že malé, hotové barvy nebo struktury ve vzornících se mohou v konkrétním prostoru lehce opticky odlišovat. Proto v případě, kdy to nedokážeme vycítit, doporučujeme provést větší zkoušku nebo najmout projektanta či realizátora, aby pro nás vytvořili individuální a nejsprávnější výběr. Nesmíme zapomenout, že barva na malém vzorku (i originálním) může ve skutečnosti vypadat jinak na velké ploše, což ovlivňuje mnoho aspektů např.: jiné barvy – často převažující v místnosti (např. barevný nádech skel v oknech, podlaha, nábytek atd.), nasvícení, denní doba, světová strana, druh umělého osvětlení (teplé nebo studené, soustředěné nebo rozptýlené) a jeho rozmístění. Stejné ovlivňování dojmu máme při výběru barev a malování v exteriéru, kde na nás působí ještě další vlivy a blízkost přírody. Toto vše dodává zdem barvy, tóny a odstíny (a naopak), navzájem se prolíná, vytváří barevné koláže, velmi často úžasné a je velice důležité při výběru barvy než přikročíme ke konečnému rozhodnutí. Největší vliv na to, jak vidíme danou barvu, má světlo. Doporučujeme rovněž nepoužívat 2 různé barvy nebo výrobky v rozích. Barva by měla být ohraničena pevným rozhraním. Přejeme úspěšnou zábavu s barvami a strukturami, které mohou v našem interiéru skutečně změnit velice mnoho např. opticky: zvětšit, zmenšit, přiblížit, oddálit, ohřát, dodat útulnost nebo ochladit či přidat svěžest. Barvou a strukturou můžeme vyvolat očekávanou náladu, ovlivnit rozpoložení. Tato činnost je naší vášní a proto toužíme se s vámi o ni podělit. Tým ECORSON.